Politica de confidentialitate

Subscrisa, S.C. JAFAR LOUNGE S.R.L. cu sediul social in Sos. Sloboziei 66 C, Giurgiu, județul Giurgiu, Romania, CUI 43952846, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J52/328/2021 Tel. 0726 102 215, reprezentată de domnul STĂNESCU LEONARDO CRISTIAN, (denumită în continuare JAFAR LOUNGE)

Vă informăm cărespectăm si am pus in aplicare toate mecanismele de garantare a drepturilor dvs. si a copiilor dvs. prevăzute de Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (denumit in continuare “Regulamentul”).

Păstrarea confidențialității si securității datelor personale ale celor care ne vizitează si își înscriu copiii la JAFAR LOUNGE este foarte importanta pentru noi, iar pentru a îndeplini strict scopul (de educație si îngrijire copii) in care dvs. va încredințați copiii către JAFAR LOUNGE trebuie sa înregistram, să păstram si sa utilizam informațiile si datele cu caracter personal pe care dvs. ni le oferiți in baza contractului de școlarizare sau a legii.

Rolul prezentei informări este de a explica modul in care datele dvs. personale si ale copiilor dvs. sunt utilizate si scopul in care acestea pot fi folosite. Va rugam sa citiți cu atenție prezenta Notificare.

Asigurarea confidențialității este însă si motto-ul activității noastre, iar pentru a îndeplini scopul trebuie sa prelucram anumite date cu caracter personal.

Va informam ca, respectam si am pus in aplicare toate mecanismele de garantare a drepturilor dvs. prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (denumit in continuare “Regulamentul”).

In acest sens JAFAR LOUNGE a implementat toate politicile si procedurile necesare având ca obiect masuri tehnice, organizatorice de securitate si confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal colectate si prelucrate, precum si protejarea vietii private, a intereselor legitime si garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor in conformitate cu Regulamentul.

Scopurile prelucrării

JAFAR LOUNGE prelucreaza datele cu caracter personal in scopul educatiei si ingrijirii copiilor dvs. ca urmarea incheierii contractului cu JAFAR LOUNGE.

Temeiurile prelucrarii

 • Consimtamantul dvs.
 • Contractul de prestari servicii incheiat de dvs. cu JAFAR LOUNGE;
 • Legislatia in vigoare pentru anumite cazuri (inclusiv asigurarea sanatatii copiilor in colectivitate)
 • Interesul legitim (real si actual, constain derularea activitatii noastre specifice de educatie si ingrijire copii conform prevederilor legale in vigoare si asigurarea securitatii acestora in cadrul JAFAR LOUNGE)

Categoriile de destinatari

Pentru indeplinirea activitatii, JAFAR LOUNGE comunica aceste date catre imputernicitii sai, colaboratorii sai (inclusiv cadre medicale) sau autoritati publice, acestora din urma pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea lor.

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne cu privire la respectarea cerintelor Regulamentului. In plus, imputernicitii nostri se supun prevederilor Regulamentului intocmai ca si noi.

Categoriile de date prelucrate

Datele cu caracter personal care se solicita la incheierea contractului cu JAFAR LOUNGE.

Durata stocarii datelor

Datelevor fi stocate pe intreaga perioada contractuala, si o durata necesara pentru protejarea drepturilor JAFAR LOUNGE conform legislatiei aplicabile.

DREPTURILE DVS. sunt urmatoarele:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Puteti obtine de la JAFAR LOUNGE o confirmare a faptului ca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal prin adresarea unei cereri in acest sens.

 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

Persoana vizata poate obtine de la JAFAR LOUNGE rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

 • Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (“dreptul de a fi uitat”)

Prin exercitarea dreptului la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) aveti dreptul de a obtine de la JAFAR LOUNGE stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal

Aveti dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

 • contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne-ar permite verificarea corectitudinii acestora;
 • datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea lor;
 • in cazul in care JAFAR LOUNGE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata ni le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Aveti dreptul de a obtine de la JAFAR LOUNGE, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care va privesc si dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

 • Dreptul la opozitie

Aveti dreptul de a se opune cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a sa opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri  de marketing direct;

 • Dreptul de retragere oricand a consimtamantului

Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara afectarea valabilitatii prelucrarilor anterioare, in cazul prelucrarilor bazate pe consimtamant printr-o simpla notificare catre JAFAR LOUNGE.

 • Dreptul de a depune o plangere

Aveti dreptul de a depune o plangere la JAFAR LOUNGEsi/sau la Autoritatea de Supraveghere privind protectia datelor

 • Dreptul de a va adresa justitiei

Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre noi prin e-mail sau prin posta la adresele de mai jos.

Daca unele dintre datele dvs. sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. In cazul in care intervin actualizari ale datelor transmise, consimtamantul ramane in vigoare pana la notificarea JAFAR LOUNGE in sens contrar din partea dvs.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail, la adresa jafarlounge@gmail.com
 • printr-o cerere transmisă prin poștă la Strada Sos. Sloboziei 66, Giurgiu, Giurgiu;
 • telefonic, la numărul 0752 327 227.